09.838

μπαταρία νεροχύτη τοίχου 100 mm κάτω ρουξούνι 18 mmτεκμηρίωση