01.138

Επιτοιχια αναμικτικη μπαταρια νεροχυτητεκμηρίωση