12122

μπαταρία νεροχύτη με δυνατότητα σύνδεσης σε πλυντήριο πιάτων



τεκμηρίωση