01.122

μπαταρία νεροχύτη μίας οπής με ρουξούνι ρετρότεκμηρίωση